VIRÁGKOSZORÚ TAGÓVODA

1083 Budapest, Baross utca 91.
06 (1) 333 55 92 , vkoszoru08@gmail.com

Bukovicsné Nagy Judit

tagóvoda-vezető

A Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 2017. augusztus 1-től működik. Két tagóvoda, a régi Gyerekvirág és a Koszorú egyesítéséből jött létre a Muzsikus cigányok parkjánál. Igyekeztünk a két óvoda sajátosságait figyelembe venni, a jó hagyományokat megtartani.

Pedagógiai programunk sajátossága az egészségnevelés, ezen belül a mozgás fejlesztése. 

4, illetve a felvehető gyermeklétszám 100 fő. Az alapító okirat értelmében a mozgásfogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadjuk. A mozgásfogyatékos gyermekek speciális fejlesztését a JEGYMI-ből gyógypedagógus szakemberek végzik.

A törvényi előírásoknak megfelelően, illetve fejlesztő óvodapedagógussal rendelkezik.

Igen bőségesek, hiszen a két óvoda eszközállományát birtokoljuk. Rendelkezünk tornateremmel, sószobával, külön fejlesztő helyiségekkel. A Koszorú u. 15. sz. játszóudvar ovi-focipályája is a rendelkezésünkre áll.

  • egyéni fejlesztés
  • logopédia
  • ovi-foci
  • balett
  • angol