VÁRUNK-RÁD TAGÓVODA

1086 Budapest, Csobánc utca 5.​
06 (1) 323 13 19 , csobiovi@gmail.com

tagóvoda-vezető (az állás meghirdetve a közigálláson)

Az óvoda férőhelyeinek száma 115 fő, jelenleg 4 csoport működik, csoportonként 25 gyermekkel. Csoportszobák világosak, tágasak az udvaron fedett szín biztosítja esős időszakban is a gyermekek levegőztetését, nyáron pedig az óvodai élet fő helyszíne.

 • A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, megerősítése, mely a szereteten és megbecsülésen alapul.
 • Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően törekszünk a gyermek személyiségének differenciált fejlesztésével képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, esélyegyenlőség elvének biztosítására.
 • A gyermek nevelése elsősorban a család joga, melyet óvodánk sajátos eszközeivel kiegészít. A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre, nyitottságra törekszünk.
 • A gyermeket különleges védelem illeti meg.
 • Az óvodás életkorban a gyermek alapvető tevékenysége, létformája a játék, ezért óvodai nevelésünkben is ez az alapvető tevékenységforma.
 • A természeti-, és tárgyi környezet megismerése, környezettudatos magatartás megalapozása.
 • Másság elfogadása, befogadó attitűd.
 • Olyan környezet biztosítása, mely igazodik a gyermekek szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, érzelmi biztonságot nyújt.
 • az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtése,
 • a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságnak megfelelő alakítása,
 • gyermeki közösségben végezhető, sokoldalú, életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő tevékenységek biztosítása, melyben segítjük a gyermeket a közösséghez való alkalmazkodásban, szociális kapcsolatai kialakításában,
 • életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő műveltségtartalmak közvetítése,
 • a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezet feltételeinek biztosítása,
 • az egészséges életmód alapjainak megteremtése.

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó óvodai éveket biztosítsunk.

 • speciális mozgásfejlesztés,
 • tehetségfejlesztő műhely
 • TSMT
 • egyéni – fejlesztő foglalkozások tartása,
 • logopédiai foglalkozások,
 • foci programok,
 • hittan,
 • élményszerző kirándulások szervezése,
 • iskolai tornatermek látogatása.

Gyümölcsnapok, látogatás az állatkertbe, színház előadások, előadók meghívása az óvodába.