NAPRAFORGÓ TAGÓVODA

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.
06 (1) 303 51 97 , tolnaiovoda08@gmail.com

Bukva Lajosné

Tagóvoda-vezető

Tagóvodánk programja a Komplex Prevenciós Óvodai program, amelynek szellemében a mindennapi életünk legfontosabb tevékenységei a játék, a mozgás, és a játékba integrált egyéni fejlesztés. Differenciált bánásmódunk lehetőséget ad a tehetségek kibontakoztatására és az esélyegyenlőség megvalósítására. Fontosnak tartjuk a családdal az együttműködést, a jó kapcsolat folyamatos fenntartását, melyet nyitott programok szervezésével