KINCSKERESŐ TAGÓVODA

1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 35.
06 (1) 323 13 18 , kincskereso.tagovoda@gmail.com

Pajor Attiláné

tagóvoda-vezető

Óvodánk 1900-ban épült, régi téglaépület, Józsefváros munkásnegyedében a régi GANZ-MÁVAG gyár területén helyezkedik el.

A Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programunk az érzelmi nevelésre építve aktív együttműködést kíván szülőktől, pedagógustól és gyermektől egyaránt.

Olyan óvodai életteret biztosítunk gyermekeinknek, ahol egészséges és szeretetet nyújtó környezetben, a néphagyományok gazdag eszköz- és hatásrendszerével az életkori sajátosságok figyelembevételével megvalósulhat a gyermekek harmonikus személyiség fejlesztése, az életre való testi, lelki és szociális felkészítés, a boldog gyermekkor, az önmegvalósítás lehetőségének megteremtése. Az óvodai nevelés keretében végezzük   a cigány kulturális  nevelést magyar nyelven, és a köznevelési törvény 4.§ 25.pontja szerint a különleges bánásmódot igénylő autizmus  spektrum   zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

Anyanyelvi nevelés, érzelmi és közösségi nevelés, erkölcsi nevelés, értelmi nevelés, egészséges életmódra nevelés, esztétikai nevelés, hagyományőrzés

  • Ünnepkörökhöz kapcsolódóan szülőkkel közös játszódélutánok, kirándulások.
  • Állatkerti bérlettel évszakonkénti helyszíni megfigyelések.
  • Sportversenyek.
  • Hittan (Katolikus és református)
  • Tartásjavító torna
  • Vízhez szoktatás – FTC-sportuszodájában
  • Angol nyelvoktatás