HÉTSZÍNVIRÁG TAGÓVODA

1081 Budapest, Kun utca 3.​
06 (1) 323 13 21        0620/260-7704

                                                                                        kincskereso.tagovoda@gmail.com

hetszinvirag.ovoda08@gmail.com

Pajor Attiláné

tagóvoda-vezető

Óvodánk a II. János Pál pápa tér közelében, a Népszínház negyedben lévő Kun utcában helyezkedik el. A Kisdedóvó Egyesület által 1800-as években létesített intézményben, 4 csoport kialakítására van lehetőség, melyekben felmenő rendszerben életkorilag osztottan (kis-, középső- és nagy csoport) szerveződve biztosítjuk a 87 gyermek óvodai életét. Beiratkozás után a gyermekek életkori összetételét figyelembe véve alakítjuk ki a csoportokat.  Az udvar az utcától teljesen védett, körbekerített, biztonságos, és a gondozott növényzet, üdítő látványa mellett, biztosítja a mozgáslehetőséget a gyermekeknek. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja az érzelmi nevelésre építve aktív együttműködést kíván szülőktől, pedagógustól és gyermektől egyaránt. Olyan óvodai életteret biztosítunk gyermekeinknek, ahol egészséges és szeretetet nyújtó környezetben, a néphagyományok gazdag eszköz- és hatásrendszerével az életkori sajátosságok figyelembevételével megvalósulhat a gyermekek harmonikus személyiség fejlesztése, az életre való testi, lelki és szociális felkészítés, a boldog gyermekkor, az önmegvalósítás lehetőségének megteremtése. Az óvodai nevelés keretében végezzük   a cigány kulturális  nevelést magyar nyelven, és a köznevelési törvény 4.§ 25.pontja szerint a különleges bánásmódot igénylő autizmus  spektrum   zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

Kiemelt feladatként kezeljük az anyanyelvi nevelést, érzelmi és közösségi nevelést, erkölcsi nevelést, értelmi nevelést, egészséges életmódra nevelést, esztétikai nevelést, hagyományőrzést.

Ingyenesen működő fakultációs programok:

  • Ünnepkörökhöz kapcsolódóan szülőkkel közös játszódélutánok, kirándulások.
  • Sportversenyek.
  • Hittan (Katolikus és református)

Szülői támogatást igénylő szolgáltatások:

  • angol nyelvoktatás