HÉTSZÍNVIRÁG TAGÓVODA

1081 Budapest, Kun utca 3.​
06 (1) 323 13 21 , hetszinvirag.ovoda08@gmail.com

tagóvoda-vezető

Óvodánk a II. János Pál pápa tér közelében, a Népszínház negyedben lévő Kun utcában helyezkedik el. A Kisdedóvó Egyesület által 1800-as években létesített intézményben, 4 csoport kialakítására van lehetőség, melyekben felmenő rendszerben életkorilag osztottan (kis-, középső- és nagy csoport) szerveződve biztosítjuk a 87 gyermek óvodai életét. Beiratkozás után a gyermekek életkori összetételét figyelembe véve alakítjuk ki a csoportokat. Itt a közeli életkorra vagyunk tekintettel a tiszta életkorú homogén, illetve a részben osztott életkorú csoportok kialakításánál. Az udvar az utcától teljesen védett, körbekerített, biztonságos, és a gondozott növényzet, üdítő látványa mellett, biztosítja a mozgáslehetőséget a gyermekeknek. Intézményünk a gyermekek komplex személyiségfejlesztését valósítja meg a Szín – Játék – Alkotás (rövidítve: SzíJA) pedagógiai részprogrammal, mely szerves részét képezi a kerületi, összevont óvodákban érvényes Napraforgó Egyesített Óvoda pedagógiai programjának. A program lényege, a gyermekek erkölcsi érzékének fejlesztése, felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, a szabad játék segítségével az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése, valamint ehhez szorosan kapcsolódva az alkotói tevékenységeken keresztül helyes énkép, és önértékelés kialakítása. A műveltségtartalmak közvetítését a mese, vers, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka feltételeinek biztosítása teszi lehetővé.

Célunk, hogy óvodásaink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek nélkülözhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.