GYEREK-VIRÁG TAGÓVODA

1083 Budapest, Baross utca 111/b.​
06 (1) 334 3920 , gyerekvirag@gmail.com

Pappné Antal Katalin

tagóvoda-vezető

Óvodánk (1083. Budapest, Baross u. 111/b.) négy óvodai csoporttal működik. Minden játszócsoporthoz önálló mosdó, öltöző tartozik. Jól felszerelt tornatermünkben, eredményesen segíthetjük a gyermekek mozgásfejlődését. A gyermekek nevelését szakképzett óvodapedagógusok végzik, nevelőmunkájukat szintén szakképzett dajkák, és pedagógiai asszisztensek segítik.

Az egyéni képességfejlesztés eredményes megvalósítását óvodánk fejlesztő óvodapedagógusa segíti. A hangképzési zavarokkal küzdő gyermekek beszédfejlesztését 5 éves kortól, heti 2 alkalommal logopédus segíti.

Napirendünk kialakítása során figyelembe vesszük az óvodás gyermek életében legfontosabb szerepet betöltő játék elsődlegességét. Megfelelő helyet, időt, eszközt, élményt, biztosítva a világot játékon keresztül megismerni vágyó gyermekeket.

Nevelőmunkánkat, a Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja, és helyi sajátosságaink alapján végezzük.

Sokoldalú képességfejlesztéssel, a játék, a művészetek és a mozgás eszközén keresztül, alkalmazásképes tudás biztosításával hozzájárulni az egyéni képességek kibontakozásához, az egész személyiség fejlesztéséhez.

Mindennapi nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap az érzelmi, és vizuális nevelés, valamint a mozgásfejlesztés. Kiemelt figyelmet fordítunk a különböző kultúrákból érkező gyermekek szocializációjának segítésére, nemzeti önazonosságuk megőrzésére.

A játékba integrált tanulást a játék módszerével, játékos tevékenységeken keresztül a gyermek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára alapozva valósítjuk meg. Nagy mennyiségű információ megtanulása helyett az információkezelést, a sokoldalú tapasztalatszerzést helyezzük középpontba.

Az óvodai élet hétköznapjait hagyományos ünnepeink teszik színesebbé, élménygazdagabbá. (Márton nap, Mihály nap, Mikulás, advent, farsang, húsvét, „Gyerek – Virág” nap.)

Nevelőmunkánkkal arra törekszünk, hogy óvodás koruk végére olyan gyermekeket bocsáthassunk útjukra, akik képesek önállósodni, önállóan problémákat megoldani, bátran véleményt nyilvánítani, és kellő toleranciával együtt tudnak működni társaikkal. Valljuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, amelyben óvodánk sajátos eszközeivel kiegészítő szerepet vállal. Hisszük, hogy szülői együttműködő neveléssel, tudatos nevelőmunkánk eredményeként, környezetet védő, kreatív, gondolkodni, érezni tudó gyermekeket bocsáthatunk iskolába.

 • közös kirándulások
 • közös ünnepélyek
 • játék és munkadélutánok
 • Márton nap
 • Farsang
 • Nevelési év záró ünnepély
 • A gyermekek óvodai nevelése, egészségügyi ellátása
 • Szükség esetén logopédiai, foglalkozás
 • Egyéni képességfejlesztő foglalkozás, a részfunkciózavarral küzdő gyermekek részére
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek részére, felzárkóztató foglalkozás
 • Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez
 • Ételallergiás gyerekek ellátása
 • Katolikus hittan
 • Református hittan

(Szülői igények alapján szervezett)

 • Nyári táborozás
 • Balett előkészítő
 • Angol nyelvi előkészítő foglakozás
 • Élményszerző kirándulások
 • Színházi előadások