CSODASZIGET TAGÓVODA

1083 Budapest, Tömő utca 38/A.
06 (1) 333 45 32 , csodasziget8@gmail.com

Matisz Lászlóné

tagóvoda-vezető

Óvodánk a Józsefváros szívében helyezkedik el. Három csoportos, így családias jellege miatt is közkedvelt a szülők körében. Esztétikus, jól felszerelt csoportszobákkal rendelkezünk, mindegyikhez külön gyermekmosdó, öltöző és udvar biztosított.

Óvodai napirendünk kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a játékot helyezzük minden elé, megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítunk e tevékenységi formának. Foglalkozásaink a gyermekek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára épülő játékos tevékenységeink.

Óvodánkban az Epochális jellegű óvodai nevelési programmal biztosítjuk a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Mi pedagógusok értő figyelemmel fordulunk a gyermekek felé, fontosnak tartjuk felismerni a gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteit, segíteni személyiségük fejlődését. Gyermekeinket érzelmi biztonságban, az óvónők szerető, védő gondoskodásával neveljük.

Célunk egy gyermekközpontú, minden területen a gyermekek érdekeit szolgáló intézmény működtetése, a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amire építeni lehet a későbbi életszakaszban is.

Hangsúlyozzuk a családdal való együttműködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet. Sok olyan programot szervezünk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak. (nyílt napok, játszódélutánok, óvodai közös ünnepélyek). A szülői értekezletek segítik a tájékoztatást, illetve fogadóórákon biztosítjuk az egyéni beszélgetést, segítségnyújtást gyermekeik problémáit, nevelését illetően. Részt veszünk a kerületben az óvodások részére szervezett rendezvényeken, programokon.

Külön programjaink (kézműves foglalkozás, játékos angol nyelv, ovis torna) minden évben a szülők igényeinek megfelelően alakulnak, szerveződnek.

Az érdeklődő szülőket gyermekeikkel együtt (februártól májusig) szeretettel várjuk minden szerdán délután 15:15-16:15-ig „óvoda-kóstolgató” ismerkedésre.